Spirituális kerámiafestő műhely

Spirituális kerámiafestő műhely

2009. augusztus 4., kedd

Mit szól ehhez az Atya, az Anya, a Fiú meg a Szentlélek ...


Főtisztelendő és Tisztelendő Urak!

A Kunszentmiklós-Bösztörpusztán folyó év augusztus 21. és 23. között megrendezendő Magyarok Országos Gyűlése ún. szakrális, gyógyító területének középpontjában kivitelezés alatt álló 100 négyzetméter alapterületű és 12 méter magas „körtemplom”, bár a Főegyházmegye területére tervezték, minden előzetes egyeztetés és egyházi engedély nélkül épül. Megálmodói a médiákon keresztül adakozásra és kétkezi munkára kérik a jószándékú embereket úgy, hogy titulusként a Boldogságos Szűz Mária neve említésével egyházias jelleget sugallnak és ezzel a katolikus híveket megtévesztik. A nyilvánosság előtt megjelent „Hétboldogasszony Kápolnával” kapcsolatos leírások ősmagyar és pogány elemekkel keverik hitünk igazságait, ezért az Érseki Hivatal a Főegyházmegye minden papját az eseménytől távolmaradásra kéri, ezzel együtt a Főpásztor megtilt minden liturgikus funkciót, mely(ek)re esetlegesen (akár megáldás formájában) az egyházmegye bármelyik klerikusát is kérik vagy kérték. Kérem, hogy az Érseki Hivatal egyértelmű elhatárolódása nyomán ki-ki a fentiek szellemében járjon el, és tájékoztassa híveit is.

Paptestvéri szeretettel:
Mészáros István
érseki irodaigazgató-helyettes

/(Kalocsa–Kecskeméti Főegyházmegye, Magyar Kurír)
/
http://szentkoronaradio.com/hit-vallas/2009_07_30_a-kalocsa-kecskemeti-foegyhazmegye-nyilatkozata-a-bosztorpusztai-„kortemplom”-

1 megjegyzés:

 1. 2009, augusztus 5 - 12:33 Magyarok Országos Gyűlése honlapjáról

  A Magyarok Szövetsége kezdeményezésére 2009. augusztus 4-én egyeztető tárgyalást folytatott Dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek úr, Bátor Botond Pálos rendi tartományfőnök, Dr. Mészáros István érseki irodaigazgató, valamint Bődi Szabolcs és Herpai Sándor a Magyarok Szövetségének elnökségi tagjai, a Kunszentmiklós-Bösztörpusztán létesítendő Hétboldogasszony Kápolnával és a Magyarok Országos Gyűlésével kapcsolatosan.

  Az egyeztetés során a Magyarok Szövetségének képviselői tájékoztatták a Katolikus Egyház főegyházmegyei elöljáróit a Magyarok Szövetségének nemzetegyesítő céljairól, továbbá elismerték, hogy a létesítendő sátor-kápolna Boldogasszonyra utaló elnevezése lehetőséget adhat arra, hogy azt katolikus kápolnaként értelmezzék a hívők, ezért szerencsésebb lett volna korábban egyeztetni. A félreértések elkerülése érdekében a Magyarok Szövetsége a továbbiakban mellőzi a kápolna elnevezést.

  A Magyarok Szövetsége tisztelettel tudomásul veszi, hogy a katolikus hit tisztaságát védendő az érsek úr csak a rendezvény szomszédságában lévő Szent Jobb Lator templomban engedélyezi katolikus misék megtartását. Egyúttal köszönetét fejezi ki az érsek úrnak azért, hogy a várhatóan nagy létszámra tekintettel akár több misét is tartanak a templomban, biztosítva ezzel a híveknek a szent misén való részvételt, és pálos atyák közreműködésével a szent gyónás lehetőségét.

  A Magyarok Szövetsége jelezte, hogy az Érseki Iroda által korábban küldött felhívásban közölt elhatárolódást többen félreértették, és a rendezvény céljaitól való elhatárolódásként értelmezték, ezért kérték az érsek urat, hogy ebben a vonatkozásban szíveskedjen állást foglalni.

  Herpai Sándor
  Magyarok Szövetsége

  KÖZÖS NYILATKOZAT A "HÉTBOLDOGASSZONY KÁPOLNÁRÓL"

  Miután a Kunszentmiklós-Bösztörpusztán folyó év augusztus 21-23. között megrendezésre kerülő Magyarok Országos Gyűlése, illetve a szintén Kunszentmiklós-Bösztörpusztán az „Életfa szomszédságában” épülő „Hétboldogasszony Kápolnával” kapcsolatban a mai napon Kalocsán Dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek úr és a Magyarok Szövetsége képviselői között kétoldalú egyeztetés történt a Szövetség kezdeményezésére, a Kalocsa-Kecskeméti Érseki Hivatal az alábbi közleményt adja ki.

  Amellett, hogy a magyarság összefogására irányuló törekvéseket az Érseki Hivatal továbbra is támogatja és a fenti rendezvény szervezőinek jószándékában nem kételkedik, Érsek úr elfogadja az illetékesek bocsánatkérését az előzetes egyeztetés elmulasztásáért, valamint az ígéretet arra vonatkozólag, hogy a „kápolna” elnevezést a szervezők megváltoztatják. A katolikus hit tisztaságát védendő azonban továbbra sincs lehetőség a Főegyházmegye egyetlen klerikusának sem liturgikus funkciót végezni Kunszentmiklós-Bösztörpusztán. A vasárnapi szentmisehallgatási kötelezettségének eleget tenni kívánók számára, a Magyarok Országos Gyűlése programjaival párhuzamosan, a Tass-Alsószenttamási Szent Jobb Lator templomban a területileg illetékes Szabadszállási Plébánia közbejöttével lehetőség nyílik szentmisén való részvételre, gyónási lehetőséggel együtt.

  Dr. Mészáros István
  érseki irodaigazgató

  VálaszTörlés