Spirituális kerámiafestő műhely

Spirituális kerámiafestő műhely

2012. december 11., kedd

Adalék az előzőekhez

https://www.youtube.com:443/watch?feature=player_embedded&v=YvNlOXvXjZY

3 megjegyzés:

 1. 3. Jegyzőkönyv
  Már nem kell sok, és egyetemes lesz a zűrzavar és csőd...Kimeríthetetlen fecsegők szócsatákká változtatták a parlament és a kormánytestületek üléseit. Arcátlan újságírók és gátlástalan röpiratszerzők naponként ütnek rajta a kormánytisztviselőkön. Végül is a hatalommal való visszaélések fogják elvégezni az utolsó simítást abban, hogy minden állami berendezkedés megérlelődjék saját megbuktatására és az őrjöngő tömeg csapásai alatt minden a levegőbe fog repülni.
  A szegénység hatásosabban kényszeríti az embereket nehéz munkára, mint ahogy a
  rabszolgaság és szolgaság valaha is tette. Ezektől így vagy úgy megszabadíthatták magukat vagy
  beletörődhettek, a nyomortól azonban sohasem fognak megszabadulni. Az alkotmányokba olyan
  jogokat foglaltunk bele, melyeknek a tömegek jelentőséget tulajdonítanak, nem pedig tényleges
  jogokat. Mindezek az úgynevezett "népszabadságjogok" csak gondolatban lehetnek meg, a
  gyakorlati életben sohasem valósíthatók meg. Mi haszna van a nehéz munkájától hétrét görnyedő,
  sorsától letaposott proletár munkásnak abból, ha a fecsegők jogot kapnak arra, hogy locsogjanak, ha
  az újságírók jogot kapnak arra, hogy helytálló dolgok mellett 21 akármilyen hülyeséget leírjanak?

  18. Jegyzőkönyv
  Ha szükségessé válik számunkra, hogy megszigorítsuk a titkos védelmi rendszabályokat (a
  legvégzetesebb méreg az államhatalom tekintélye számára), színleges zűrzavarokat fogunk
  előidézni vagy gondoskodni fogunk arról, hogy sor kerüljön az elégedetlenségnek valamilyen
  megnyilvánulására, melynek jó szónokok fognak kifejezést adni. E szónokok köré fognak gyűlni
  mindazok, akik rokonszenveznek kijelentéseikkel. Ezt ürügyül fogjuk felhasználni házkutatásokra
  és felügyelet gyakorlására a gój rendőrség kötelékeiben elhelyezett ügynökeink segítségével... Mivel
  a legtöbb összeesküvő kalandvágyból és a dicsekvés kedvéért cselekszik, nem fogunk hozzájuk nyúlni, amíg nem ragadtatják magukat valamilyen szembeszökő tettre; addig csupán megfigyelőket
  fogunk elhelyezni közöttük.

  VálaszTörlés
 2. Tegyünk a szebb jövőért:
  [url]http://fenylanc.uw.hu/2012/[/url]
  Gyúljon az a fény! Otthon is lehet csatlakozni egy gyertyával.

  VálaszTörlés
 3. FELHÍVÁS! SEGÍTSETEK! - PÁLOSOK Sajnos a napjainkban meglévő Pálos rend már nem működik olyan formában és olyan hatásfokkal, mint azt a régi időkben tették. A fehér táltosok, a pálosok folyamatosan imádkoztak a magyarságért, még éjszaka is! Ez szellemi szinten nagy segítség egy nemzet sorsának a jó úton tartásához.

  Sajnos ezt tudták a rosszakaróink is, ezért felszámolták a régi rendet, és annak hatásos működését! Így napjainkban a nemzetünk szervezett szellemi védelem nélkül áll olyan erők támadásában, amelyek gonoszságra használják a tudat hatalmát!

  Ezért én itt egy kéréssel fordulok mindenkihez, hogy reggel, amikor felébredt, és este, mielőtt lefekszik, imádkozzon a magyarság feltámadásáért. Azért, hogy a Pálosok megszűnt munkásságát helyettesíteni tudjuk, és így szellemi, és lelki szinten segíteni bírjuk hazánk újjá épülését, feltámadását. Ez lesz minden megújulásnak az alapja! Ezért kérlek rá, hogy imádkozz a saját nemzetedért, és a pálosok munkáját önkéntesként vidd tovább a magyarság megsegítésének érdekében!

  Ez egy felhívás volt! Nem a pénzedről szólt! Csupán a szándékod komolyságáról, hogy tényleg szeretnél-e hazádon segíteni, vagy sem? Akinek már sikerült megfényesítenie annyira a lelkét, hogy Istennel imádkozzon, az a magyarságért cselekedje meg ezt most! Ez többet fog érni minden politikai cirkusznál, minden tüntetésnél, gazdasági programnál, és egyéb erőlködésnél. Azért, mert minden a szellem és a lélek szintjén dől el. Ezért, aki valóban szeretne változást, az kezdjen imádságba Magyarországért, és a szétszóratott magyarságért! Most kell majd megmutatni, szobádnak rejtekén, hogy milyen komolyak a segítési szándékaid a hazáddal kapcsolatban!? Mert a kiabálás nem túl sokat ér már! Eljöttek azok az idők, amikor érdemes befelé fordulni, Önmagunkban felfedezni az Igazságot, és elkezdeni imádkozni nemzetünkért! Úgy, ahogyan régen a Pálosok tették ezt. Neked, és nekünk kell imádkoznunk, hogy helyettesíteni tudjuk az ő áldásos munkásságukat!

  Imádkozz reggel és este, és fontos, hogy kérd Jézusunk nevében a következőket:

  Kérem az Istent, Jézusunk nevében, hogy Magyarországot szabadítsa meg minden gonosztevőjétől, rosszakarójától, hogy a magyarság ismét Istennek tetsző, szabad életet tudjon élni, a Szent Korona Alkotmánya szerint!

  Jézusunk nevében kérd az Istent, hogy:
  A magyar gazdaság legyen magyar kézben!
  Magyar vezetők legyenek az ország vezetésben!
  (Olyanok, akik méltók az iránytásra)
  NagyMagyarország legyen újra egységben!
  Béke és boldogság legyen a Kárpát-medencében!

  Úgylegyen! Úgylegyen! Úgylegyen!

  Kérjetek és megadatik néktek! Ha ketten kértek Jézusunk nevében valamit, és az nem ellenkezik Isten tervével, akkor az meg fog valósulni! :)

  Írjátok le a fenti kérést egy lapra, és ne szégyelljétek Isten segítségét kérni! Szóljatok ismerőseiteknek is erről az új mozgalomról! Szóljatok a vallási vezetőknek is, hogy a miséken imádkoztassák a népet a magyarság feltámadásáért, Jézus nevében!

  Isten Áldjon!

  Beküldte: Kovács Edit
  http://magyarmegmaradasert.hu/kiletunk/hitunk/item/1667-felh%C3%ADv%C3%A1s-seg%C3%ADtsetek-p%C3%A1losok

  VálaszTörlés